Mengapa kita harus berdakwah?

Setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, secara otomatis kita terikat oleh ucapan tersebut untuk menerima konsekwensinya. Kewajiban-kewajiban telah menunggu di hadapan. Satu diantara kewajiban tersebut adalah menyerukan kembali dan menyebarkan agar bisa bersama hidup dalam keselamatan. Islam sebagai jalan keselamatan. Di dalamnya tidak ada yang meragukan. Senantiasa komitmen pada kebenaran sebagai pokok ajaran yang maha pencipta tersirat dan tersurat di dalamnya. Serulah semua manusia untuk beribadah hanya kepada Allah. Bukan menyeru kepada diri sendiri. Inilah penyebab kekacauan terjadi. Pengkultusan terhadap manusia yang seolah dapat menggantikan tuhan. Dia memiliki pengikut setia yang membelanya dengan mengharap imbalan. Ketika telah tiada di dunia maka dibuatkan oleh pengikutnya tempat khusus sebagai sumber pencaharian. Sedangkan dirinya telah ditelan tanah. Bukan pula menyeru kepada manusia untuk mengikut suatu kelompok. Inilah pula yang dapat mengundang kekacauan. Seolah golongannya yang paling benar dan yang lain salah semua. Maka dengan pekerjaan ini bisa mengakibatkan perpecahan. Sedangkan Islam sangat menjunjung tinggi kasih sayang. Serulah manusia sekalian agar menuju kepada Allah saja. Inilah yang benar. Sebagai jalan yang diridhoi, membuat keberkahan berdatangan. Hidup pun semakin tentram tanpa keraguan.
Setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, secara otomatis kita terikat oleh ucapan tersebut untuk menerima konsekwensinya. Kewajiban-kewajiban telah menunggu di hadapan. Satu diantara kewajiban tersebut adalah menyerukan kembali dan menyebarkan agar bisa bersama hidup dalam keselamatan.
Mengapa kita harus berdakwah?

Islam sebagai jalan keselamatan. Di dalamnya tidak ada yang meragukan. Senantiasa komitmen pada kebenaran sebagai pokok ajaran yang maha pencipta tersirat dan tersurat di dalamnya.

Serulah semua manusia untuk beribadah hanya kepada Allah. Bukan menyeru kepada diri sendiri. Inilah penyebab kekacauan terjadi. Pengkultusan terhadap manusia yang seolah dapat menggantikan tuhan. Dia memiliki pengikut setia yang membelanya dengan mengharap imbalan. Ketika telah tiada di dunia maka dibuatkan oleh pengikutnya tempat khusus sebagai sumber pencaharian. Sedangkan dirinya telah ditelan tanah.

Bukan pula menyeru kepada manusia untuk mengikut suatu kelompok. Inilah pula yang dapat mengundang kekacauan. Seolah golongannya yang paling benar dan yang lain salah semua. Maka dengan pekerjaan ini  bisa mengakibatkan perpecahan. Sedangkan Islam sangat menjunjung tinggi kasih sayang.

Serulah manusia sekalian agar menuju kepada Allah saja. Inilah yang benar. Sebagai jalan yang diridhoi, membuat keberkahan berdatangan. Hidup pun semakin tentram tanpa keraguan.