-->
Terimakasih Kepada 1220942 Pengunjung

Hanya Allah yang Berhak atas AsmaNya

Asma Allah merupakan nama yang sesuai dengan alqur'an dan sunnah. Allah menamai diriNya sendiri melalui firmanNya dalam Alqur'an dan Rasulullah telah mengajarkan asma Allah tersebut kepada kita melalui hadits.

Dengan kata lain kita tidak bisa menamai Allah kecuali dengan dalil. Sebab bagaimana mungkin kita menamai Allah yang Allah sendiri tidak menamai diriNya dengan nama tersebut.

Jika terjadi seseorang menamai Allah selain yang Allah namai diriNya sendiri dan nama-nama Allah yang telah Rasulullah ajarkan maka orang tersebut telah menzhalimi Allah atas hakNya.

Ibarat seseorang dipanggil dengan nama-nama yang disukainya maka dia merasa dihormati dan dihargai. Dia akan merasa sangat senang dan bahagia karena dipanggil dengan nama-nama tersebut. Apabila seseorang dipanggil dengan nama-nama yang tidak disukainya maka dia merasq tidak dihargai dan tidak dihormati.


Asma Allah merupakan nama yang sesuai dengan alqur'an dan sunnah. Allah menamai diriNya sendiri melalui firmanNya dalam Alqur'an dan Rasulullah telah mengajarkan asma Allah tersebut kepada kita melalui hadits.  Dengan kata lain kita tidak bisa menamai Allah kecuali dengan dalil. Sebab bagaimana mungkin kita menamai Allah yang Allah sendiri tidak menamai diriNya dengan nama tersebut.  Jika terjadi seseorang menamai Allah selain yang Allah namai diriNya sendiri dan nama-nama Allah yang telah Rasulullah ajarkan maka orang tersebut telah menzhalimi Allah atas hakNya.  Ibarat seseorang dipanggil dengan nama-nama yang disukainya maka dia merasa dihormati dan dihargai. Dia akan merasa sangat senang dan bahagia karena dipanggil dengan nama-nama tersebut. Apabila seseorang dipanggil dengan nama-nama yang tidak disukainya maka dia merasq tidak dihargai dan tidak dihormati.     Maka hanya Allah sendiri yang berhak menamai diriNya. Rasulullah pun mengajarkan nama-nama Allah sesuai yang Allah beritahukan kepada beliau.  Asma Allah tidak dibatasi oleh jumlah tertentu. Semua mahluk tidak ada yang mengetahui sifat Allah selain yang telah Allah beritahukan kepada kita melalui firmanNya. Ini dikarenakan hanya Allah sendiri yang mengetahui nama-nama lainnya. Nama-nama tersebut Allah merahasikannya dari par mahluk.


Maka hanya Allah sendiri yang berhak menamai diriNya. Rasulullah pun mengajarkan nama-nama Allah sesuai yang Allah beritahukan kepada beliau.

Asma Allah tidak dibatasi oleh jumlah tertentu. Semua mahluk tidak ada yang mengetahui sifat Allah selain yang telah Allah beritahukan kepada kita melalui firmanNya. Ini dikarenakan hanya Allah sendiri yang mengetahui nama-nama lainnya. Nama-nama tersebut Allah merahasikannya dari par mahluk.

0 Response to "Hanya Allah yang Berhak atas AsmaNya"

Post a Comment

Ada Pertanyaan atau Komentar?

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel