-->

Hidayah Hilangkan Tradisi Tanpa Paksaan

Tradisi, adat istiadat masyarakat sudah berabad-abad turun temurun diwariskan dari nenek moyang. Tradisi mulai dari tidur hingga aktivitas sebelum tidur, masalah perut, masalah tempat tinggal, masalah pakaian, dan hampir segala yang berhubungan dengan kehidupannya tidak lepas dari tradisi yang sudah mendarah daging.

Datanglah tradisi baru mencerahkan dan mengubah kebiasaan lama dengan yang lebih baik. Membiarkan kebiasaan positif yang sudah lama berlaku. Misalnya budaya Islam sebagai cahaya bagi kehidupan masyarakat. Budaya yang mengubah tradisi lama, bahkan menghilangkannya apabila di dalamnya terdapat hal yang bisa merusak kehidupan.
Hidayah Hilangkan Tradisi Tanpa Paksaan

Budaya berbakti kepada orangtua, menghormati orangtua, merupakan tradisi yang diajarkan oleh kebudayaan yang telah berlaku sebelumnya. Islam mempertahankannya sebab itu adalah tradisi positif dan harus terus dijaga.

Makan daging binatang yang disembelih atas nama dewa diubah menjadi atas nama Allah yang menciptakan alam semesta. Mengajak manusia mengikuti ajaran yang sesuai dengan fitrah. Bukan mengikut pada takhayul, fiktif, dan mengada-ada. Ialah ajaran yang mengesakan dan meniadakan sekutu bagi Allah.

Minuman yang memabukkan dimusnahkan meskipun manusia menyukainya untuk bersenang-senang. Dimusnahkannya disebabkan ada yang membahayakan di dalamnya. Minuman tersebut bisa membuat manusia lupa diri. Minuman yang dapat merusak akal dan juga dapat menyebabkan kematian.

Pakaiannya yang menyelamatkan manusia dari fitnah dunia dan akhirat dibawa budaya Islam. Pakaian yang menutupi tubuh, menyembunyikan daerahnya yang terlarang dari pandangan manusia lainnya. Merahasiakan aibnya dan menyelamatkannya dari pandangan yang merugikan dan mwembuatnya tidak aman dan nyaman. Pakaian tanpa kesombongan, pakaian dengan ketaqwaan penuh jaminan keselamatan.

Masih baanyak lagi budaya lainnya yang mulia dibawakan oleh Islam untuk menjadikan tradisi masyarakat agar dapat meraih kehidupan yang lebih baik.

Akan tetapi semua itu tidak akan bisa tertanam, terbina, tumbuh, dan berkembang jika hidayah belum menerangi. Jika pintu hati sudah terbuka maka hidayah mudah mengubah tradisi, bahkan menggantikan tradisi lama dengan tanpa paksaan. Manusia ridho diatur oleh Allah yang menciptakannya, memeliharanya, dan megurusnya. Dialah Rob yang berhak, memiliki kehendak memberikan hidayah, cahaya bagi hamba dan mahluk ciptaanNya. Allahu a'lam.

0 Response to "Hidayah Hilangkan Tradisi Tanpa Paksaan"

Post a comment

Ada Pertanyaan atau Komentar?

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel