Memahami Cinta Sesaat dan Cinta Sesat

Cinta, emosi manusia yang dianugrahkan kepada manusia oleh yang maha pencipta. Cinta, hal yang indah tumbuh dari dalam jiwa manusia. Cinta dapat terpancar lewat keindahan, kegagahan, dan keberanian.

Cinta membuat seseorang menjadi pahlawan. Cinta membuat orang yang lemah menjadi gagah. Cinta membuat orang biasa menjadi luarbiasa. Cinta membangkitkan tenaga dalam yang terpendam.
Memahami Cita Sesaat dan Cinta Sesat

Biasanya cinta yang seperti itu adalah cinta yang sebenarnya. Cinta yang tulus tanpa pura-pura. Cinta yang dapat membangkitkan tenaga. Cinta yang jarang terjadi di zaman ini.

Tidak seperti cinta sesaat. Cinta sesaat penuh kepalsuan. Tidak akan timbul darinya ketangguhan. Tidak akan tumbuh daripadanya kekuatan. Cinta ini bersifat sementara, segera hilang atau bahkan cuma di lidah saja.

Cinta sesat jauh dari tuntunan agama yang lurus. Agama yang mengajarkan cinta kasih kepada pemeluknya. Agama yang mengajarkan kedamaian kepada setiap mahluk tuhan.

Cinta yang sesat cinta yang pasti sesaat dan diliputi kemunafikan. Cinta tersebut hanya mengikut hawa nafsu. Cinta yang tidak diberkahi, mengantarkan pecintanya kepada kesesatan.

Cinta yang mana akan dipilih kalau bukan cinta pertama. Cinta yang pertama kali dianugrahkan kepada manusia. Cinta yang belum ternodai dan masih murni. semoga kita selalu memiliki cinta yang ini.